CO2 compensatie

CO2_compensatie.jpg

 

 

 

Het produceren en transporteren van kledingartikelen zodat jij deze via onze online shop kunt bestellen en thuis in Nederland of België bezorgd kunt krijgen kost energie. Daarbij vindt CO2-uitstoot plaats die in de atmosfeer terecht komt. Op zichzelf is dit geen probleem omdat CO2 een voedingsbron vormt voor alle groene planten waardoor leven op aarde mogelijk is. Al jaren is het echter zo dat er sprake is van een constante toename van CO2 in de atmosfeer en 'the inconvenient truth' is dat dit klimaatverandering tot gevolg heeft met uiteindelijk negatieve gevolgen voor mens, natuur en milieu.

 

Duurzame productie

De merken die Outdoorbrands aanbiedt hebben wij geselecteerd op de inzet van deze producenten om in evenwicht met het milieu te produceren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat artikelen zijn geproduceerd door gebruik te maken van natuurlijke of gerecyclede weefsels en/of duurzame productiewijzen.

Dit laatste houdt in dat er tijdens iedere stap in de productieketen wordt gestreefd om geen grondstoffen of hulpstoffen te gebruiken die tot een hoge milieubelasting leiden. Vergelijkbare aandacht gaat uit naar reductie van energie gebruik c.q. CO2 uitstoot. Enerzijds vanuit een financiële overweging, anderzijds vanuit de ideële overweging dat men klanten in staat moeten stellen om verantwoorde kleding te kunnen kopen.

 

CO2 compensatie

Wind is er genoeg en wind is een duurzame energiebron. Duurzaam in dit verband is dat het voorziet in de behoeften van onze generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.

Bij productie van elektriciteit door een windturbine komen geen broeikasgassen zoals CO2 vrij wat een reductie van CO2 uitstoot inhoudt in vergelijking met conventionele electriciteitscentrale’s die fossiele brandstof (kolen, aardgas) gebruiken om energie op te wekken.

De kleding die je bij Outdoorbrands koopt, bieden wij aan met een zero CO2 footprint. Dit betekent dat wij de CO2-uitstoot die met productie en transport van jouw artikel gepaard gaat hebben geneutraliseerd. Dit kunnen wij garanderen door onze participatie in het windpark Noorderwind BV.  

 

Windpark Noorderwind BV

Noorderwind BV is een windpark bestaande uit een lijnopstelling van 4 Vestas V80 2MW windmolens in de gemeente Dronten, Flevoland, Nederland. Deze 80 meter hoge windmolens zijn goed voor een jaarlijkse productie van ca. 16 miljoen kWh. Ter vergelijking: een eenpersoons gezinshuishouden verbruikt ca. 2.500 kWh, een gezin met 2 kinderen ca. 4.500 kWh per jaar.

Iedere high-tech molen is voorzien van een gondel met een turbine waarmee op grote hoogte stroom wordt opgewekt. In feite is iedere windmolen een kleine energiecentrale met als basis een onuitputtelijke bron van duurzame energie namelijk windkracht.

 

 

VestasV80

 

Outdoorbrands_Duurzame_Windenergie
 

 

 

De deelneming van Outdoorbrands in windpark Noorderwind BV staat garant voor een gemiddeld jaarlijkse compensatie van ruim 35.000 kg CO2 uitstoot. In Life-Cycle Analyse van kleding wordt doorgaans een uitstoot van 3,5 kg CO2 aangehouden voor de productie en transport van 1 kilogram polyester kleding en 10 kg CO2 uitstoot voor iedere kilogram kleding die is gemaakt van niet-biologisch katoen. 

Kortom, deze participatie maakt dat wij onze klanten in binnen- en buitenland een zeer ruime cradle-to-cradle CO2 uitstoot compensatie bieden voor ieder artikel dat wordt gekocht via onze online shop.