Klachten

Kies een subcategorie
Klachten

 

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn over ons. Als jij tevreden bent, hebben wij het goed gedaan. Mocht je dit niet zijn,dan kun jij jouw uiting richten aan info@outdoorbrands.nl

Klachten behandelen wij zo spoedig mogelijk inhoudelijk met u maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Mocht behandeling van jouw klacht langer in beslag nemen, dan zullen wij binnen deze termijn laten weten wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

 

Wil je ons liever een klachtenbrief sturen?  Dan kun je deze richten aan:

Outdoorbrands

Tav de Directie

Postbus 47

3800 AA  Leusden

 

Als je niet tevreden bent over de afhandeling van jouw klacht, dan kun je dit voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. Het klachtenformulier vind je op deze website www.sgc.nl

 

Per 15 februari 2016 heeft de Europese Commissie een online platform voor geschillenbeslechting in Europa in het leven geroepen, het Online Dispute Resolution platform  

Dit platform maakt het voor consumenten gemakkelijker om een geschil in hun eigen taal voor te leggen. U kunt uw klacht dus ook via deze website aanmelden. Dit verandert overigens niet dat uw geschil met ons, als lid van Thuiswinkel.org, door de bovengenoemde Geschillencommissie Thuiswinkel.org in behandeling genomen zal worden.