Privacybeleid

Kies een subcategorie
Privacybeleid

 

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Outdoorbrands acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

• wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

• wij jouw recht respecteren om persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Outdoorbrands is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-02-2024.

 

Cookies

Als je onze website bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. De cookies die wij plaatsen zijn te verdelen in noodzakelijke en niet-noodzakelijke cookies. De eerstgenoemde zijn essentieel want ze zorgen ervoor dat het bestelproces foutloos functioneert. Zonder deze noodzakelijke cookies kun je in onze webshop dus geen bestelling plaatsen.

Andere cookies zijn van bv Google Analytics of Google Adwords (zie ook onder). Deze applicaties stellen ons in staat om analyses en metingen te doen om het functioneren van de website te kunnen verbeteren. (zie ook onder).

Als je jouw cookies instellingen op een later moment wilt wijzigen, kun je dat doen door dit linkje te volgen: cookies instellingen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jouw gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

• NAW gegevens

• Factuuradres / bezorgadres

• Emailadres

• Telefoonnummer (indien verstrekt)

 

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling zullen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Denk hierbij aan het laten bezorgen van een bestelling door bv PostNL, DPD of DHL. Dit is inherent aan de overeenkomst die je met ons aangaat en vandaar dat dit (wettelijk gezien) geen expliciete toestemming vereist.

 

Inzage, wijzigen en/of verwijderen van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen (zie onderaan deze pagina).

Je kunt ons een schriftelijk verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken of aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Dat kan bijvoorbeeld via een ID-kaart, Rijbewijs of Paspoort.

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Een verzoek om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen zal binnen de wettelijke termijn van 1 maand inhoudelijk worden behandeld mits aan de identificatie voorwaarde is voldaan.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden gebruikt om bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Als je een klantaccount hebt aangemaakt tijdens het plaatsen van een bestelling, dan kunt je jouw gegevens zelf verwijderen door in te loggen op jouw klantaccount. De hierboven beschreven persoonsgegevens en bestelinformatie worden bewaard zolang hiervoor een wettelijke plicht geldt (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor facturen).

 

Toegang tot jouw klantaccount gegevens

Toegang tot gegevens hebben uitsluitend die personen die hiertoe zijn aangewezen binnen het kader van hun werkzaamheden. Jouw persoonlijke wachtwoord dat hoort bij jouw persoonlijk account is voor ons niet inzichtelijk: als je dit wachtwoord bent vergeten, kun je via de site om een nieuw (tijdelijk) wachtwoord vragen.

 

Verstrekking aan derden

 

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden alleen in relatie tot jouw bestelling bij ons gebruikt bijv. om ervoor te zorgen dat jij voor betaling kunt zorgdragen (o.a. DocData Payments BV of PayPal), om ervoor te zorgen dat jouw bestelling kan worden bezorgd (o.a. PostNL, DPD, DHL). Binnen dit kader kunnen/ zullen jouw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

 

Jouw gegevens worden dus nooit aan derden verkocht. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend om onze eigen dienstverlening zo goed mogelijk op jou te kunnen afstemmen.

 

Publicatie

Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

 

Nieuwsbrief

Wij attenderen onze klanten sporadisch middels een nieuwsbrief op nieuwe producten of de start van een Sale-seizoen. Die nieuwsbrief bevat altijd een linkje waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan deze lijst van nieuwsbrief geabonneerden als je een bestelling bij ons plaatst. We benadrukken dat je uitsluitend zult worden aangeschreven om je te attenderen op producten die qua aard en gebruik overeenkomen met het artikel dat/ de artikelen die je bij ons hebt besteld en vandaar dat wij hiervoor evenmin om een expliciete toestemming vragen.

 

Google Analytics/ Google Adwords

Google wil dat bezoekers van website een goede gebruikservaring beleven. Websites die dit bieden worden door Google hoger gewaardeerd en zij die niet aan de eisen van Google voldoen worden lager gewaardeerd.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken en om de effectiviteit van onze Google Adwords campagnes te beoordelen. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

Beveiliging

Voor onze webshop maken wij gebruik van ePages GmbH e-commerce software. Met meer dan 140.000 webshops wereldwijd is ePages een webshop software specialist die excelleert in het creëren van stabiele- en veilige omgevingen.

Daarbij is ons gehele domein onder een secure socket layer (SSL) geplaatst waardoor iedere (https)pagina die je bekijkt is geëncrypteerd en veilig om te bezoeken of gegevens op achter te laten.

Tot slot, als onderdeel van het jaarlijkse certificeringsproces voor Thuiswinkel.org wordt onze website/webshop met een vaste frequentie gescand door partner organisatie ForusP om te controleren op fouten of kwetsbaarheden.

Op deze manier doen wij ons best om onze webshop veilig te houden en jouw privacy te beschermen.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via 088 - 1805 250.

 

Contactgegevens

 

Outdoorbrands
Postbus 47
3830AA Leusden
info@outdoorbrands.nl
+31-33-2587737