Disclaimer

Kies een subcategorie
Disclaimer

 

Outdoorbrands (Kamer van Koophandel: 52023265), hierna te noemen Outdoorbrands, verleent je hierbij toegang tot www.outdoorbrands.nl ("de website") en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

 

Outdoorbrands is sinds 2011 gecertificeerd lid van de Nederlandse Vereniging Thuiswinkel Organisatie. Dit betekent dat deze website jaarlijks tijdens het hercertificeringsproces op juridische gronden wordt getoetst door juristen van ICTRecht om te garanderen dat Outdoorbrands alsmede de website voldoet aan de Nederlandse wetgeving.

 

De prijzen die worden getoond op de website zijn in Euro, inclusief 21% BTW en exclusief administratie - en verzendkosten.

 

Gegevens op de website benaderen de werkelijkheid maar kleine afwijkingen in afbeeldingen en omschrijvingen kunnen voorkomen bijvoorbeeld doordat productwijzigingen en/of productvernieuwing en/of productverbetering zich hebben voorgedaan. Bezoekers dienen zich dit te realiseren.

 

Outdoorbrands behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen.

 

Outdoorbrands spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

Specifiek voor prijzen, beschikbaarheid en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en/of typefouten. Bezoekers kunnen op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Outdoorbrands. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites van derden geldt dat beheer van inhoud en verantwoordelijkheid voor inhoud ligt bij de eigenaars van die websites.

 

 

Auteursrechten

 

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende het aangebodene onder dit domein - waaronder begrepen alle teksten, afbeeldingen, vormgeving etc. - liggen bij Outdoorbrands.

 

Gebruik, kopiëren, verspreiden, vastleggen, bewaren en elk ander gebruik van iedere vorm van content dat in het heden of in het verleden wordt/ is aangeboden onder dit domein is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Outdoorbrands.

 

 

Overige

 

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen en is tot stand gekomen met hulp van ICTRecht.